מדריך binance

XRP שער מטבע ריפל בזמן אמת

  • USD
  • EUR
  • GPB
  • AUD
  • JPY
  • rippleXRP(XRP)
    $1.40-9.90%