Coinbase ברכישה ענקית

Coinbase השלימה את רכישת Earn.com – יישום המאפשר למשתמשים לקבל מטבעות מבוזרים עבור מענה למיילים ומשימות אחרות. ככל הנראה גודל עיסקת הרכישה 100 מיליון דולר