התעריפים שלנו

בית » התעריפים שלנו

קניה (אתם קונים ביטקוין)

מכירה (אתם מוכרים ביטקוין)

מעל ₪5000
5%
5%
בין ₪1001 ל₪5000
6%
6%
עד ₪1000
7%
7%

שער הקניה (אתם קונים ביטקוין) : נגדיר ­ששער הביטקוין בשקלים יהיה שער הדולר (USD) היציג הנקבע ע"י בנק ישראל עבור אותו יום כפול מחיר קניה (Ask Price) הנמוך ביותר של הביטקוין בדולרים ב Bitstamp.

שער הקניה שלנו נקבע כך: (עלות השרות – 1) / שער הביטקוין בשקלים = שער המכירה.
דוגמא: לקוח רוצה לקנות ביטקוינים ב 2000 ש"ח. ברגע הגעת הכסף לחשבוננו שער הדולר היציג עומד על 4 ש"ח, ומחיר הקניה של הביטקוין ב Bitstamp עומד על 100$. כלומר, שער הביטקוין בשקלים עומד על: 100X4=400. שער הקניה שלנו הינו: 400/0.94=425.53 (נלקחו 6%, לפי טבלת התעריפים)
הלקוח יקבל: 2000/425.53=4.7 ביטקוינים.
שער המכירה (אתם מוכרים ביטקוין) : נגדיר ששער ביטקוין בשקלים יהיה שער הדולר (USD) היציג הנקבע ע"י בנק ישראל עבור אותו יום כפול מחיר מכירה (Bid Price) הגבוה ביותר של הביטקוין בדולרים ב Bitstamp.
שער המכירה שלנו נקבע כך: (עלות השרות – 1) X שער הביטקוין בשקלים
דוגמא: לקוח רוצה למכור 10 ביטקוינים. ברגע הגעת הביטקוינים לארנק שלנו שער הדולר היציג עומד על 4 ש"ח, ומחיר המכירה של הביטקוין ב Bitstamp עומד על 100$. כלומר, שער הביטקוין בשקלים עומד על: 100X4=400. עלות הביטקוינים בשקלים שהלקוח מוכר הינה 10X400=4000 לפי שער הביטקוין בשקלים.
שער המכירה שלנו הינו:400×0.94=376 (נלקחו 6% לפי טבלת התעריפים). הלקוח יקבל: ש"ח 10X376=3760.
שער הביטקוין בשקלים  הסופי לכל עסקה נקבע בזמנים הבאים:
בקנייה: שער הביטקוין נקבע ברגע שהכסף, בשקלים, משתקף בחשבון הבנק שלנו עם כל פרטי ההעברה. בד"כ לוקח יום עסקים אחד מרגע מתן הוראת העברה בנקאית, אך במקרים נדירים יכול לקחת עד 3 ימי עסקים. בכל מקרה השער לא נקבע במיידי ברגע שביצעתם את ההעברה!
במכירה: שער הביטקוין נקבע אוטומטית ברגע שהביטקוינים מגיעים לארנק הביטקוינים שלנו. תהליך שליחת הביטקוינים הוא מיידי, אך עלול לקחת במקרים מסוימים מספר דקות מרגע שביצעתם העברה עד שהביטקוינים מופיעים בארנקנו.

*כל התעריפים מחושבים ביחס  לשערי הקניה והמכירה בבורסת הביטקוין הבינלאומית Bitstamp.
*הטבלה רשומה בלשון זכר אך מיועדת לשימוש שני המינים.