בית » בלוג חדשות קריפטו » בינאנס מדריכים » מדריך בינאנס LIQUID SWAP
|

מדריך בינאנס LIQUID SWAP

BINANCE

מדריך בינאנס LIQUID SWAP

תוכן עניינים

מה זה Liquid Swap?

Liquid Swap הוא מאגר נזילות שפותח על בסיס עקרון AMM (Automatic Market Maker). הוא מורכב ממאגרי נזילות שונים, וכל מאגר נזילות מכיל שני אסימונים דיגיטליים או נכסי פיאט.

אתם יכולים לספק נזילות למאגרים כדי להפוך לספקי נזילות ולהרוויח עמלות עסקה וריבית גמישה.

בנוסף, אתם יכולים להחליף שני אסימונים דיגיטליים או נכסי פיאט במאגרי הנזילות בקלות.

הערה: Liquidity Swap תומך בפונקציונליות API, למידע נוסף, בקר בפורטל Liquid Swap API.

בכמה סוגי מוצרים תומכת Liquid Swap?

ישנם שני סוגים של החלפת מטבעות – השקעה "יציבה" והשקעה "חדשנית".

 • יציב: פותח עם מודל מערכת אוטומטית / היברידית של פונקציה קבועה כדי לממש את העסקה והתמחור בין שני אסימונים יציבים, ולספק חווית מסחר נמוכה. המחירים של שני האסימונים במאגר מושפעים יותר מתנודות שער החליפין/מחיר האסימונים, וההכנסה מעשיית השוק יציבה יותר מהמוצרים החדשניים.
 • חדשני: פותח עם מודל של מערכת יצירת שוק אוטומטית בעלת ערך ממוצע קבוע להשגת עסקאות ותמחור עבור שני אסימונים דיגיטליים או מטבעות פיאט. מחירי שני האסימונים במאגר מושפעים מתנודות שער החליפין/מחיר האסימונים, והתשואות בשוק בתנודות משתנות יותר.

  לפני שתתחילו להשתמש ב- Liquid Swap, הנה כמה דברים שכדאי לדעת:

 • ADD הוסף: לספק נזילות למאגרי הנזילות
 • REDEEM מימוש: הסר את האסימונים שלך ממאגרי הנזילות
 • מאגר אסימונים כפול: מורכב משני אסימונים
 • מחיר (מחיר פנימי): מחיר ההחלפה בין הזוג בבריכה. המחיר הסופי תלוי בשיעור הצמד במאגר הנזילות ומחושב לפי נוסחה.
 • מניה נרכשת: החלק הייחסי הנרכש הצפוי לאחר הוספת נזילות.
 • יחס מניות בפול: המניות הנרכשות לסך המניות בפול.
 • תשואה כוללת: שיעור התשואה הכולל מחושב על סמך כל הריבית הנוכחית וכל עמלות המסחר ששולמו אתמול.
 • קיבולת הבריכה הנוכחית: הרכב הזוג בבריכה הנוכחית. כשתוסיף נכסים, תוסיף אותם גם בפרופורציה להרכב.

★★★ מניה: לאחר הוספת נכס למאגר הנזילות, תקבלו מניה, היא שונה מהאסימון שהוספתם.

המניה מורכבת משני אסימונים דיגיטליים או מטבעות פיאט. מספר שני האסימונים הדיגיטליים או הפיאט ישתנה בזמן אמת בהתבסס על קיבולת המאגר הנוכחית.

תשואה כוללת: שיעור התשואה העדכני ביותר עבור צמד המסחר.

סכום המניה: סכום האסימון/פיאט במניה הנרכשת.

שווי מניה: הערך הכולל של המניה שנרכשה לאחר הוספת נכסים.

הרכב המניה:
יחס מניות בפול: המניות הנרכשות לסך המניות בפול.
עלות למניה: לפי מחיר העלות למניה שחושב בעת הוספתה, המחיר בדולר ארה"ב.

תשואת יום אחרון: כולל הכנסות מעמלות והכנסות ריבית שהתקבלו אתמול, לא כולל הפסדים בלתי פוסקים. הערה: הפקדה ולאחר מכן משיכה באותו היום, ההכנסה שנוצרה מהמשיכה אינה נכללת.
רווח והפסד עשיית שוק (יחס PnL): מחושב על סמך ערך המניה הנוכחי בניכוי מחיר העלות הכולל של המניה, במחיר בדולר ארה"ב. רווח והפסד עשיית שוק כוללים עלות + הכנסה מעמלת מסחר + הכנסה מריבית + הפסד קבוע. רווחים והפסדים עושי שוק מושפעים מגורמים רבים, לרבות שערי חליפין, תנודות במחירים סמליים והפסדים בלתי פוסקים, שיכולים לייצר תשואות חיוביות או שליליות.

איך מחשבים את התשואה הכוללת?

 

 • תשואה כוללת = (כל הריבית הנוכחית שחולקה אתמול + כל עמלות המסחר של אתמול) / סוף התאריך של אתמול (UTC+0 23:59:59) ערך המאגר הכולל*365
 • ריבית תשואה = כל הריבית השוטפת ששולמה אתמול / שווי המאגר הכולל בסוף אתמול * 365
  שיעור התשואה של עמלת מסחר = כל עמלות המסחר ששולמו אתמול / שווי הבריכה הכולל בסוף אתמול *365
 • איך מחשבים את שווי המניה?
  ערך מניה = מספר שני האסימונים/פיאטים בהרכב המניה * שערי חליפין בזמן אמת ונקובים בדולר ארה"ב.

  דוגמה: ערך המניה של המשתמש = 100 USDT + 50 DAI
  שער חליפין בזמן אמת: 1 USDT = 1.005 USD
  1 DAI = 1.01 USD
  ערך מניה = 100 USDT * 1.005 + 50 DAI * 1.01 = 151 USD

 • כיצד לחשב את התשואה ביום האחרון?
  תשואת יום אחרון = תשואת יום אחרון למניה * נתח יום אחרון בידי המשתמש במשך יום שלם (מחושב לפי המניה המינימלית)
  הוראות החישוב עבור החלק המינימלי שבידי המשתמשים במשך יום שלם:
  הנתח של המשתמש בסוף שלשום היה 0, והנתח המינימלי של המשתמש מאתמול הוא 0.
  חלקו של המשתמש בסוף שלשום היה 100. אז המשתמש הוסיף אתמול 50 מניות ולא נסוג עד סוף אתמול, כך שהחלק המינימלי אתמול הוא עדיין 100.
  חלקו של המשתמש בסוף שלשום עמד על 100. אז המשתמש הוסיף אתמול 50 מניות ופדה 80 מניות לפני תום התקופה, כך שהמניה המינימלית בסוף אתמול היא 70.
 • כיצד לחשב את הרווח וההפסד של עשיית שוק (יחס PnL)?
  עשיית שוק PnL = ערך מניה – (מחיר עלות למניה * מספר מניות)
  יחס PnL (%) = רווח והפסד/ערך מניה

האם Liquid Swap היא השקעה מובטחת?
לא.
הפסדים אפשריים עשויים להיגרם על ידי:
תנודות במחירי סמלי או בשערי פיאט, שישפיעו על ערך המניות. כדי להבין יותר את הסיכונים, עיין בהסבר על אובדן בלתי מתמשך.

כאשר כמות גדולה של אסימון בודד מתווספת או נפדה, ערך המניה יושפע ויאבד עקב החלקה מוגזמת.
הוספה או מימוש של אסימונים לעתים קרובות.
מתי אני צריך לשלם עמלות עסקה בעת שימוש ב- Liquid Swap?
ביצוע החלפה ב-[החלפה נוזלית] – [החלפה]
הוספת אסימון בודד ב-[החלפת נוזלים] – [נזילות] – [הוסף]
מימוש אסימון בודד ב-[החלפת נזילות] ← [Liquidity] – [פדה]
הוספה או מימוש נזילות
כאשר אתה מוסיף נזילות, אתה יכול:
בחר אסימונים כפולים להוספה. המערכת תציג אוטומטית את כמות האסימונים להוספה בהתאם לקיבולת הבריכה הנוכחית.
בחר אסימון בודד להוספה. המערכת תחליף את האסימון שהוספת לאסימון השני של הזוג שבחרת בהתבסס על יחס הרכב המניות הנוכחי במאגר. עמלות עסקה יחולו במהלך ההמרה, וגם עסקאות גדולות עלולות לגרום להחלקה והפסד גבוהים יותר.
כאשר אתה מסיר נזילות, אתה יכול:
בחר אסימונים כפולים למימוש. המערכת תקצה את שני האסימונים בחזרה לחשבון הספוט שלך לפי חלוקת הפול והרכב המניות.
בחר אסימון בודד למימוש. המערכת תחליף את האסימון שתבחר לפדות באסימון השני בהתבסס על יחס הרכב המניות הנוכחי במאגר. עמלות עסקה יחולו במהלך ההחלפה, ועסקאות גדולות עלולות גם לגרום להחלקה והפסד גבוהים יותר. כאשר ההחלקה גבוהה מדי, המערכת תשלח התראה בדף.

החלקה ואובדן החלקה:
החלקה מתייחסת למרווחים בין מחיר המסחר בפועל למחיר בזמן ביצוע ההזמנה.

אתה יכול להגדיר את סובלנות ההחלקה של עסקאות בדף [החלפה נוזלית] – [החלפה]. אתה יכול להחליף רק כאשר ההחלקה נמצאת בטווח שנקבע.
כאשר אסימון בודד מתווסף או נפדה בסכומים גדולים, גם החלקה עלולה לגרום ולהשפיע על ערך המניה. במקרה זה, המערכת תשלח לך התראה לפני אישור ההחלפה.

Similar Posts